Usluga vezana za ljudske resurse sa obračun zarade

 

Ekspertsko znanje procedura i dugogodišnje iskustvo u ovoj oblasti omogućava nam da pružamo visoko profesionalne kvalitetetne usluge našim klijentima sa apsolutnim zaštitom tajnosti podataka. Mi smo u poziciji da ponudimo sledeće: